SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI

+48 12 297 22 22

office@sopla.pl

photo_2021-04-08_10-49-23

IRiESD

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPE-4711-40(18)/2013/11545/KL z dnia 10 stycznia 2013 roku Buma Service została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od 1 marca 2013 roku do dnia 5 października 2024 roku na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej – z wyłączeniem zlokalizowanych na tym obszarze sieci dystrybucyjnych, za których ruch jest odpowiedzialny inny operator systemu

Buma Service odpowiedzialna jest za prowadzenie ruchu w sieci dystrybucyjnej, eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej oraz jej rozbudowę, w ramach posiadanej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej na okres do 5 października 2024 roku. Koncesja została udzielona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PEE/281/11545/W/2/2004/BT dnia 1 października 2004 roku. Dystrybucja energii elektrycznej jest realizowana za pomocą sieci o napięciu: - średniego napięcia SN - 15 kV - niskiego napięcia nn – 230/400 V

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPE-4711-40(18)/2013/11545/KL z dnia 10 stycznia 2013 roku Buma Service została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od 1 marca 2013 roku do dnia 5 października 2024 roku na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej – z wyłączeniem zlokalizowanych na tym obszarze sieci dystrybucyjnych, za których ruch jest odpowiedzialny inny operator systemu

photo_2021-04-08_10-49-23 (3)